لیست کامل فروشگاههای طرف قرارداد شرکت تعاونی دانشگاه تبریز ( کلیک نمایید)                                    

        ساعات کار شعبه مرکزی:
 

شنبه تا چهارشنبه 08:00 الی 19:00
پنج شنبه 08:00 الی 14
نهار و نماز 14:30 الی 15:30
 
 
                                                      ساعات کاری کوی استادان:
 
شنبه تا چهارشنبه 07:00 الی 20:00
پنج شنبه 07:00 الی 14
نهار و نماز 14:30 الی 15:30

  متتظر نظرات ، انتقادها و پیشنهادات سازنده اعضا محترم در جهت هر چه بهتر شدن روند ارائه خدمات شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه تبریزهستیم .

شایان ذکر است چنانچه اعضاء محترم بخواهند در مورد  نظر ، انتقاد سازنده و یا پیشنهاد مطرح شده جواب دریافت نمایند حتما ایمیل معتبر خود را در قسمت پست الکترونیکی درج نمایند .