زیورآلات (نقره)

 زیورآلات 
-1 نقره حامدی:
    شعبه 1) آبرسان- مرکز خرید اسکان 21- زیر زمین- پ
53      تلفن: 33372818

    شعبه 2) ولی عصر- فلکه بزرگ-مرکز خرید میلاد نور-پ 21     تلفن: 33260158