تاریخچه

تاریخچه

شرکت تعاونی مصرف دانشگاه تبریز در سال 1349 با نام شرکت تعاونی مصرف و مسکن و اعتبار با شماره ثبت 608 به ثبت رسیده بود در سال 86 این تعاونی از تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز منفک و با شماره جدید 22160 به ثبت رسیده است که از بدو تاسیس در مورد توزیع کالا و اجناس و خدمات رفاهی در اختیار کارکنان دانشگاه تبریز به خدمت رسانی مشغول بوده است از همان بدو تاسیس در محل تعاونی یعنی خیابان امام روبروی هتل تبریز می باشد.از اهداف و وظایف این تعاونی تهیه و توزیع کلیه مایحتاج همکاران و اعضاء محترم تعاونی بصورت نقدی و اقساطی با شرایط سهل و آسان می باشد.
تعداد اعضاء این تعاونی 3657 نفر بوده که دارای سهامی از مبلغ 100000 ریال تا 1000000 ریال سرمایه می باشند. که بعد از منفک شدن از شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز به 20 نفر تقلیل پیدا کرد . که در سال 1389 با سعی و کوشش و جدیت رئیس هیت مدیره و مدیر عامل  به تعداد 1450 نفر در اداره کل ثبت شرکتها به ثبت رسید . در آینده با تکمیل و ترمیم  موجودی سرمایه دیگر همکاران به تعداد 3657 افزایش داده خواهد شد .
 از سال 1387 سیستم  فروش غرفه داری به  سیستم فروش بازبا ثبت  بارکدانجام می گیرد .
افتتاح غرفه تعاونی مصرف دانشگاه تبریز در داخل دانشگاه جهت رفاه همکاران محترم هیئت علمی ساکن در کوی استادان و استفاده سایر اعضاء محترم و دانشجویان از ساعت 7:30 صبح لغایت 7 شب آماده ارائه خدمات به اعضا و  همکاران می باشد .